Osta nyt, maksa myöhemmin

 

Select-tilin ehdot

LUOTONANTAJA

Select Nor OY (jäljempänä Select), Y-tunnus FI2224526-0, PL 4870, 0002 Helsinki.

LUOTTOTARKISTUS

Suoritamme tavanomaisen luottokelpoisuuden ja tarkistuksen muista mahdollisista konsernin sisäisistä luotoista. Kun otamme osan tiedoista ulkoisesta tietokannasta, siitä tuotetaan kyselykopio. Se lähetetään sinulle luottotietoyrityksestä, jonka kanssa teemme yhteistyötä. Se, että luottotietoja on pyydetty, näytetään vain sille, joka on selvityksen tilannut ja sille, jota kysely koskee. Pyydetty luottotietoselvitys ei vaikuta mahdollisiin tuleviin luottopisteytyksiin.

MAKSAMINEN

Pienin hyväksytty määrä, jonka sinun tulee maksaa, ilmenee tiliotteesta, jonka saat kuukausittain. Siitä näet myös tekemäsi ostokset, maksut ym. Pienin kuukausimaksu on alkaen 5 euroa. Maksuvastuu on sillä, joka on hakenut ja jolle on myönnetty luottoa. Jos maksua ei suoriteta oikeaan aikaan, koko velka erääntyy maksettavaksi. Edelleen kustannukset veloitetaan saman lain mukaisesti mahdollisilla perintätoimenpiteillä ja kertynyt korko/maksu pääomitetaan luovuttamalla se perintäyritykselle. Sinulla on aina oikeus maksaa tilisi kokonaan tai osittain etukäteen ilman lisäkustannuksia.

MAKSUTON KUUKAUSI

Voit käyttää hyväksesi kaksi maksutonta kuukautta vuodessa. Sinun täytyy suorittaa maksut vähintään neljä kuukautta peräkkäin ennen kuin voit käyttää uutta maksutonta kuukautta. Maksuttoman kuukauden korko lisätään velkaan ja maksuttoman kuukauden käyttö pidentää takaisinmaksuaikaa.

LUOTTOKUSTANNUKSET

Kustannuksia ei synny, jos luottoa ei käytetä. Luoton käyttöön liittyvät kustannukset ovat seuraavanlaiset: Kuukausikorko: 1,8 % maksamatta olevalta lainajäännökseltä, mutta kuitenkin vähintään 2,00 €. Laskutusmaksu 2,99 €. 500,00 € suuruisen luottosumman vuotuinen nimelliskorko on 21,6 % (todellinen vuosikorko 39,7 %). Maksettu korko on veroilmoituksessa vähennyskelpoinen. Maksamalla aikaisemmin pois koko luottokannan, on luoton erääntymispäivän saakka maksettava vain korkoa sekä muita siihen liittyviä maksuja. Näiden ehtojen muuttumisesta luotonantajan tulee ilmoittaa luoton ottajalle kuusi viikkoa ennen muutosten voimaantuloa. Kuuden viikon ennakkoilmoitusajasta voi poiketa rahamarkkinakorkojen merkittävien muutosten tai viranomaismääräysten tai -toimien vuoksi. Luottoa annetaan vain osamaksurahoituksen tarkoituksessa eikä sitä makseta ulos rahana. Laskun jäädessä maksamatta sovelletaan 7,00 € muistutusmaksua ensimmäisestä ja toisesta muistutuksesta. Mikäli maksu ei saavu toisessa muistutuksessa mainittuun määräpäivään mennessä, koko summa katsotaan eräpäivän ylittäneeksi ja se annetaan perintätoimistolle perittäväksi.

MUUTTUNEET OLOSUHTEET

Tilinomistajan nimen tai osoitteen muutoksesta tulee ilmoittaa Selectille (ks. ylempää) kirjallisesti.

LUOTTORAJA

Tilihakemuksesi käsittää tavallisesti 500 euron luoton. Select varaa itselleen oikeuden aluksi rajoittaa luottomäärää. Sillä edellytyksellä, että maksaminen toimii, Select voi, mikäli toisin ei ole sovittu, nostaa asteittain luottoa ilmoitettuun luottorajaa ilman uusittua hakemusta. 500 euroa ylittävien tilausten osalta voidaan myöntää korkeampi luottoraja. Select varaa itselleen myös oikeuden laskea aiemmin myönnettyä luottoa. Luottorajan nostaminen ei aiheuta mitään lisä- tai kohonneita kustannuksia Luotonottajalle.

HENKILÖTIEDOT

Select on vastuussa meille antamiesi henkilötietojen käsittelystä.

PERUUTUSOIKEUS

Sinulla on oikeus vetäytyä sopimuksesta 14 päivän kuluessa siitä päivästä lukien, jona sopimus solmittiin. Sen teet lähettämällä siitä ilmoituksen Selectille yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Mikäli haluat perua luoton, sitten sinun tulee 30 päivän kuluessa ilmoituksestasi, että haluat käyttää peruutusoikeuttasi, lähettää luottoa koskeva tuote takaisin tai vaihtoehtoisesti maksaa takaisin summa, jonka olet tekemästäsi ostoksesta velkaa.

YLEISTEN EHTOJEN MUUTTUMINEN

Yleisten ehtojen muuttuessa Select ilmoittaa tilinomistajalle siitä vähintään kaksi kuukautta etukäteen ennen muutosten voimaantuloa. Tällaisia muutoksia voi tehdä ilman, että tilinomistajalta pyydetään siihen suostumusta. Mikäli tilinomistaja ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus maksamalla luoton ennenaikaisesti pois, jolloin toimenpiteellä on välitön vaikutus. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä tilinomistaja ei ole velvollinen maksamaan mitään irtisanomisesta johtuvia lisämaksuja.

PANTTAUS/LUOVUTUS

Selectillä on oikeus siirtää ja/tai pantata tilisaatavat toiselle luotonantajalle. Tilinomistajalla ei ole ilman Selectin kirjallista suostumusta oikeutta siirtää sopimusvelvollisuuksiaan tai -oikeuksiaan toiselle henkilölle.

VALITUKSET

Valituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti yllä olevilla yhteystiedoilla.

* Ehtojen päiväys 2017-01-01

Select-tili

Kunnes 500 euron luotto

Takaisinmaksuaika kunnes 36 kk
(min. 5 €/kk)

Helppo ja turvallinen

Vain muutaman hiirennapsautuksen päässä

Jos Teillä on lisäkysymyksiä, lähettäkää ne meille sähköpostilla osoitteeseen tilaa@select.fi