Käytämme evästeitä, jotta ostoskokemuksesi sivustollamme olisi paras mahdollinen. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.
Ymmärrän Lisätietoja
Kaksinkertainen hintatakuu 30 päivän palautusoikeus (09) 61 500 560 tilaa@select.fi Seuraa meitä

Henkilötietojen käsittely

Yksityisyyden ja tietojenkäsittelyn yleiset periaatteet

Select Nor OY (Select) pitää asiakkaiden henkilö- ja yhteystietojen luottamuksellisuuden suojaa tärkeänä ja puolustaa henkilötietojen käsittelyn laillisuutta.

Tietojen käsittelyn periaatteet koskevat Selectin verkkokaupan käyttäjiä ja Selectin luettelon kautta tilauksen tehneitä asiakkaita.

1. Tietojen kerääminen

Tilauksen laatimisen yhteydessä Asiakkaalta kysyttävät tiedot jakautuvat pakollisiin ja vapaaehtoisesti annettaviin tietoihin.

1.1. Pakollisesti Asiakkaan tulee esittää seuraavat tiedot:
1.1.1. Nimi – sitä tarvitaan tilauksen toteuttamiseen ja toteutuksen varmistamiseen;
1.1.2. Kotiosoite – sitä Select tarvitsee tilauksen toteuttamiseen – kotiosoitetta tarvitsee postilaitos, joka toimittaa asiakkaalle ilmoituksia paketin saapumisesta postitoimipaikkaan. Muussa tapauksessa Select ei pysty noudattamaan sopimusta eikä toimittamaan tilausta kuljetuksen järjestävän yhteistyökumppanin avulla perille.
1.1.3. Puhelinnumero – sitä tarvitaan tilauksen toteuttamista koskevan tiedon jakamiseen – Postilaitos lähettää Asiakkaalle ilmoituksia postipaketin saapumisesta, mikäli tällainen palvelu on olemassa. Puhelinnumero on tarpeen viestien toimittamiseen myös silloin, kun palvelussa ilmenee häiriöitä, tai tilaukseen liittyvien seikkojen tarkentamiseen.

1.2. Vapaaehtoisesti annettavia tietoja ovat sähköpostiosoite kaupallisten tiedotteiden toimittamista varten ja/tai puhelinnumero, mikäli sen antaminen ei ole asiakkaan valitseman toimitustavan pakollisena edellytyksenä.
1.2.1. Jos Asiakas on antanut suostumuksensa sähköpostiosoitteensa käyttämiseen suoramarkkinointitarkoitukseen, hänelle toimitetaan Selectin toimesta viestejä, jotka ovat luonteeltaan markkinoivia.

1.3. Asiakkaalla on koska tahansa oikeus luopua suoramarkkinointitarkoituksissa lähetettävien viestien saamisesta. Ohje kaupallisista viesteistä luopumisesta on liitetty jokaiseen kaupalliseen viestiin. Luopumista koskevan ilmoituksen voi lähettää Selectille myös sähköpostiviestinä osoitteeseen tilaa@select.fi.

2. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Asiakkaan tietojen rekisterinpitäjä on Select Nor OY, Y-tunnus FI2224526-0, PL 4870 00002 Helsinki.

2.1. Select Nor OY voi antaa henkilötietojen käsittelijöille tietojen käyttöoikeuden. Henkilötietojen käsittelijöitä ovat Select Nor OY:n yhteistyökumppanit jotka käsittelevät tietoja muun muassa:
2.1.1. palveluntarjoamistarkoituksessa;
2.1.2. palveluun ja markkinointiin liittyvässä tarkoituksessa, pl. siinä tapauksessa, että Asiakas on päättänyt toisin tai perunut myöhemmin tätä koskevan suostumuksensa ilmoittamalla siitä kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa;
2.1.3. täyttämään lainsäädännöstä seuraavia velvollisuuksia. (Esim. tietojen toimittaminen tutkintaviranomaisille.)

2.2. Henkilötietojen käsittelijä saa käsitellä tietoja ainoastaan Select Nor OY:n osoittamien konkreettisten tehtävien suorittamiseksi.

3. Tietojen säilytysaika

Select säilyttää tietoja niin kauan, kuin niitä tarvitaan tietojen käytön tavoitteen saavuttamiseen tai niin kauan kuin sitä edellyttävät laista seuraavat vaateiden vanhentumisajat tai laista seuraava asiakirjan säilytysaika.

4. Asiakkaan oikeudet tietojen käyttöön liittyen

4.1. Asiakkaalla on oikeus saada Selectiltä tietoa tietojensa käyttämisestä laissa säädetyllä tavalla ja laajuudessa;

4.2. Asiakkaalla on oikeus vaatia Selectiltä tietojensa käytön lopettamista ja tietojen korjaamista, sulkemista tai poistamista;

4.3. Asiakkaalla on oikeus suostua tietojensa käyttämiseen markkinointitarkoituksiin tai kieltää se;

4.4. Asiakkaalla oikeus saada Selectille toimitetut automatisoidusti käsiteltävät henkilötietonsa ja tilaushistoriansa jäsennetyssä, yleiskäyttöisessä ja koneluettavassa muodossa. Asiakkaalla on myös oikeus siirtää Selectille antamiaan tietoja suoraan toiselle käsittelijälle, mikäli se on teknisesti toisen käsittelijän järjestelmän kanssa yhteensopiva ja sellaisessa muodossa Selectin kannalta teknisesti toteutettavissa.

4.5. Asiakkaalla on oikeus kääntyä oikeuksiensa puolustamiseksi tietosuojavaltuutetun toimiston ja tuomioistuimen puoleen.